โรคโลหิตจาง คือ อะไร รักษาอย่าางไร

โรคโลหิตจาง คือ อะไร รักษาอย่าางไร

โรคโลหิตจาง คือ อะไร รักษาอย่าางไร

         โลหิตจาง คุ้นเคยกันดีอยูแล้วกับโลหิตจางเพราะคนไทยก็เป็นกันเยอะ ถึงแม้ว่าโลหิตจางจะไม่ได้เป็นโรคที่รุนแรงแต่ก็ไม่อาจวางใจไดัเพราะถ้าเป็นแล้วก็จำเป็นต้องรักษา
         โรคโลหิตจางเป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติจึงทำให้ไม่สามารถน้ำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอเม็ดเลือดแดงจะมีฮีโมโกลบิน (Hemo globin) ซึ่งเป็นโปรดีนที่มีธาตุเหล็ก(ทำให้เม็ดเลือดมีสีแดง)มีบทบาทหน้าที่จับกับออกซิเจนเพื่อน้ำไปเลียงร่างกายและจับกับคาร์บอนไดออกไซด์เพื้อน้ำกลับไปฟอกที่ปอด

          สำหรับคนที่เป็นโลหิตจางเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอะไรบ่งบอกต่อเมื่อเป็นมากขึ้นอาการต่างๆก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นซึ่งอาการของโลหิตจางก็มีรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยงำยใจหายใจไม่ทันเจ็บแน่นหน้าอกเวียนห้วมือเท้าเย็นและผิวซีด

         สาเหตุที่ทำให้เกิดโลหิตจาง
        1 มีภาวะขาดธาตุเหล็กจึงส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถสร้างฮีโมโกลบินได้อย่างเพียงพอ
        2 มีภาวะขาดวิตามินเพราะร่างกายจำเป็นต้องได้รับวิตามินบี12เพื่อช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งรวมถึงโฟเลตและธาตุเหล็ก
        3 เป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมียโรคนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและพบบ่อยในคนไทยโดยพบเป็นชนิดแฝงหรือที่เรียกว่าเป็นพาหะซึ่งจะไม่มีอาการใดๆแต่ถ้ามีการตรวจเลือดจะพบว่ามีโลหิตจางและรูปร่างของเม็ดเลือดก็ผิดปกติดัวยที่สำคัญกรณีที่สามีและภรรยาเป็นพาหะด้วยกันทั้งคู่รับรองว่าลูกที่เกิดมาเสี่ยงเป็นโรคธาลัสซีเมียได้จึงมีข้อแะนำควรมีการตรวจเลือดเพี่อหาภาวะพาหะธาลัสซีเมียก่อนแต่งงานสร้างครอบครัว
        4 การป่วยด้วยดครื่อรังต่างๆเช่นรคมะเร็ง HIV รูมาตอยด์โรคไตจึงทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้
        5 มีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดจากไขกระดูก Aplastic anemia
        6 โลหิตจางจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง Hemdytc anemia ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกายเอง

โลหิตจางป้องกันได้
        การให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการสรังเม็ดเลือดเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม เช่นนั้นแล้มดูกันครับว่าเป็นสารอาหารประเภทไหนและมีอยู่ในอาหารชนิดใด
        1 ธาตุเหล็ก พบได้ในแหล่งอาหารประเกทเนี้อสัตว์ควรเลือกนี้อที่ไม่ติดมันและสำหรับคนที่กินอาหารมังสวิรัติควรเลือกกินผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมถั่วและผลไม้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดธาตเหลก
        2 โฟเลต (Folate) เป็นสารที่สังเคราะห์มาจากกรดโฟลิกพบได้ในนาผลไม้รสเปรื้ยวกลัวยและผักใบเขียว
        3 Vitamin B12 พบได้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณท์ที่ทำจากนมนย
        4 Vitamin C พบได้ในผลไม้รสเปรียว
       สำหรับภาวะโลหิตจางที่เกิดจากสำเหตุอื่นๆนั้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาตามสาเหตุของโรคที่เป็นนั้นๆซึ่งผู้ที่เข้าข่ายหรือมีความสงสัยเคลือบแคลงในตัวเองก็อาจไปรับการตรวจเลือดเป็นดีที่สุดเพื่อดปริมาณเม็ดเลือดแดงและจะได้รักันไปเลยว่าเป็นโรคโลหิตจางหรือไม่
 

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.