โกศจุฬาลำพา ประโยชน์ สรรพคุณ คืออะไร

โกศจุฬาลำพา ประโยชน์ สรรพคุณ คืออะไร

โกศจุฬาลำพา ประโยชน์ สรรพคุณ คืออะไร

       
 โกฐจุฬาลำพาเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงได้ถึง 1.5 เมตร รากมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่หรือรูปใบหอม ขอบหยักเว้า ลึกเป็นพู ดอกช่อแยกแขนง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุกกลมขนาดเล็ก ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง มีชั้นใบประดับ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ผลแห้ง ไม่แตกเมล็ด รูปขอบขนานหรือรูปไข่ ผิวเกลี้ยง

         
ใบและช่อดอกแห้งของโกฐจุฬาลำพาใช้แก้ไข้ที่มีผื่น เช่น หัด สุกใส และแก้ไอได้
 

COPYRIGHT©2024 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.