มะกรูด ประโยชน์ สรรพคุณ คืออะไร

มะกรูด ประโยชน์ สรรพคุณ คืออะไร

มะกรูด ประโยชน์ สรรพคุณ คืออะไร

         
มะกรูด เป็นพืชผักสวนครัวที่ทุกครัวเรือนตามต่างจังหวัดจะปลูกไว้ใกล้บ้าน เพราะทั้งใบและผลมะกรูดมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในด้านของการนำมาประกอบอาหารและนำมาใช้เป็นยา

          มะกรูดเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 2-8 เมตร ใบและตอกคล้ายมะนาว ในรูปค่อนข้างกลม กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 3-8 ซม. ก้านใบมีครีบขนาดใหญ่เท่าตัวใบ ผลเป็นผลสด รูปร่างค่อนข้างกลม ผิวขรุขระ

          มะกรูดมีชื่อเรียกอื่น ได้แก่ มะขุน มะขูด และส้มกรูด


          น้ำมะกรูดสามารถทำเป็นยาแก้ไอ แก้โรคเลือดออกตาม ไรฟัน และใช้สระผม ขจัดรังแคได้ ส่วนผิวมะกรูดใช้ทำเป็นยาขับลม และแก้ปวดท้อง
 

COPYRIGHT©2024 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.