พุทรา ประโยชน์ และสรรพคุณ

พุทรา ประโยชน์ และสรรพคุณ

พุทรา ประโยชน์ และสรรพคุณ

        พุทรา หรือมะดัน เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 5-10 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรี่ยงสลับ รูปไข่แกมวงรี กว้าง 2-6 ซม. ยาว 3-8 ซม. ท้องใบจะมีขนสีน้ำตาลหรือขาว หลังใบสีเขียวเข้ม ดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน ผลเป็นผลสด รูปทรงกลม หรือรูปกระสวย เมื่อสุกมีสีเหลือง กินได้
   
    ผลแห้งหรือใบของต้นพุทรา หากนำมาปิ้งไฟแล้วชงน้ำดื่มจะช่วยแก้ไอได้
 

COPYRIGHT©2024 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.