จิก ประโยชน์ และสรรพคุณ

จิก ประโยชน์ และสรรพคุณ

จิก ประโยชน์ และสรรพคุณ
 
         จิกเป็นไม้ต้นผลัดใบ สูงประมาณ 5-15 เมตร ลำต้นเป็นปุ่มปม ปลายกิ่งลู่ลง ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ ตอนปลายกิ่ง รูปใบหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 10-13 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายจะผายกว้างแล้วแหลม โคนแหลมขอบจักดี่ คอกออกเป็นช่อยาว ที่ปลายกิ่งสีแดงห้อยลง ยาว 30-40 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ หลุดร่วงง่าย เมื่อบานจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. เกสรตัวผู้สี    แดงจำนวนมาก ผลกลมยาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. ยาว 3-4 ซม. มีสันตามยาว 4 สัน
         จิกมีชื่อเรียกอื่น ได้แก่ กระโดนทุ่ง กระโดนน้ำ จิกน้ำ และตอง

         เมล็ดของต้นจิกใช้เป็นยาแก้ไอในเด็ก เข้ายาลม ใช้แก้อาการจุกเสียด ใบแก่แก้อาการท้องร่วง และเปลือกต้นใช้เป็นยาเบื่อปลา

 

COPYRIGHT©2024 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.