พญาสัตบรรณ ประโยชน์ และสรรพคุณ

พญาสัตบรรณ ประโยชน์ และสรรพคุณ

พญาสัตบรรณ ประโยชน์ และสรรพคุณ

        พญาสัตบรรณเป็นไม้ยืนต้น สูงถึง 30 เมตร เปลือกต้นสีเทา มียางขาวมาก กิ่งแตกออกรอบข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงรอบข้อ ข้อละ 6-9 ใบ รูปขอบขนานแกมใบหอกกลับหรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายทู่กลม หรือเว้าเล็กน้อย ดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ผลเป็นฝักออกเป็นคู่ รูปกลมยาว
        พญาสัตบรรณมีชื่อเรียกอื่น ได้แก่ สัตบรรณ ตีนเป็ด ตีนเป็ดขาว ชบา ยางขาว และหัสบรรณ
       
เปลือกต้นของพญาสัตบรรณใช้แก้ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ แก้บิด และสมานลำไส้
 

COPYRIGHT©2024 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.