ปลาไหลเผือก ประโยชน์ และสรรพคุณ

ปลาไหลเผือก ประโยชน์ และสรรพคุณ

ปลาไหลเผือก ประโยชน์ และสรรพคุณ

     ปลาไหลเผือกเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 4-6 เมศร ลำต้นตรง ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน ใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยรูปไข่แกมวงรี กว้าง 2-3 ซม. และยาว 5-7 ซม. สีเขียวเข้ม ยอดและใบอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง ดอกช่อออกที่ซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก           กลีบดอกสีม่วงแดง ผลเป็นผลสด รูปยาวรี
ปลาไหลเผือกมีชื่อเรียกอย่างอื่น ได้แก่ กรุงบาดาล คะนาง ชะนาง ตรึงบาดาล แฮพันชั้น เพียก หยิกบ่อถอง หยิกไม่ถึง เอียนด่อน ไหลเผือก และตุงสอ

      รากของปลาไหลเผือกใช้เป็นยาแก้ไข้ทุกชนิด รวมทั้งแก้ไข้จับสั่น
 

COPYRIGHT©2024 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.