ประโยชน์ และ สรรพคุณของจันทน์ชะมด

ประโยชน์ และ สรรพคุณของจันทน์ชะมด

ประโยชน์ และ สรรพคุณของจันทน์ชะมด

         จันทน์ชะมดเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10-20 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 7-10 ซม. ดอกช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบ ดอกย่อย ขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ผลเป็นผลสด รูปไข่หรือทรงกลม

         แก่นจันทน์ชะมดมีรสขม หอม ใช้เป็นยาแก้ไอ กระหายน้ำ และอ่อนระโหย
      

 

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.