ประโยชน์ และ สรรพคุณของคนทา

ประโยชน์ และ สรรพคุณของคนทา

ประโยชน์ และ สรรพคุณของคนทา

          คนทาเป็นไม้พุ่มแกมเถา กิ่งก้านมีหนาม ยอตอ่อนมีสีแดง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีครีบที่ก้านและแกนใบ ใบย่อยรูปวงรีหรือรูปไข่ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ขอบใบหยัก ดอกช่อออก เป็นกระจุกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกด้านนอกสีแดงแกมม่วง ด้านในสีนวล ผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม ใบ ผล และรากมีรสขม
          คนทามีชื่อเรียกอื่นได้แก่ กะลันทา สีฟัน สีฟันคนตาย สีฟันคนทา จี้ จี้หนาม สีเตาะ และหนามจี้

          รากของคนทาใช้เป็นยาแก้ไข้ทุกชนิด
      

 

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.