ประโยชน์ และ สรรพคุณของรามใหญ่

ประโยชน์ และ สรรพคุณของรามใหญ่

ประโยชน์ และ สรรพคุณของรามใหญ่

            รามใหญ่เป็นไม้พุ่ม มีความสูงแต่ 1.5-3 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-15 ซม. ใบหนา ผิวเรียบ ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง และกลีบดอกมีสีขาวแกมชมพูจางๆ ผลเป็นผลสด เมื่อสุกเป็นสีดำ

            ลำต้นของรามใหญ่ใช้รักษาโรคเรื้อนได้ โดยการพบเม็ดสี (pigment) สีส้มทองชื่อ rapanone ในเปลือกต้น ซึ่งเมื่อใช้ทดลองกับหนูที่ติดเชื้อโรคเรื้อน โดยจะต้องให้ยาติดต่อกัน 6 เดือน 1 ปี สามารถลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อดังกล่าวได้
            นอกจากนี้ รากของรามใหญ่ยังนำมาใช้แก้กามโรคและหนองใส ผลใช้แก้ไข้และท้องเสียได้ด้วย
       

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.