ประโยชน์ และ สรรพคุณของ ปาล์มน้ำมัน

ประโยชน์ และ สรรพคุณของ ปาล์มน้ำมัน

ประโยชน์ และ สรรพคุณของ ปาล์มน้ำมัน

        ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆ เพราะนอกจากจะนำไปผลิตเป็นน้ำมันได้แล้ว ยังใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย
        ปาล์มน้ำมันเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์ม มีความสูงประมาณ 6-15 เมตร ไม่แตกกิ่งก้านใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด ใบย่อยรูปดาบ กว้าง 3.5 - 5 ซม. ยาว 45 -120 ซม. ดอกช่อเชิงลด แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ออกระหว่างก้านใบ มีใบประดับขนาดใหญ่ 2 ใบ กลีบดอกสีขาวนวล ผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีส้มแดง
        ปาล์มน้ำมันมีชื่อเรียกอื่นๆ ว่า มะพร้าวลิง มะพร้าวหัวลิง หรือหมากมัน

เมล็ดของปาล์มน้ำมันเป็นส่วนที่มีน้ำมันอยู่ สามารถนำน้ำมันที่บีบจากเมล็ดนั้นมาทำเป็นน้ำมันปรุงอาหาร และทำเป็นยาทาแก้โรคผิวหนังได้
     

 

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.