"ฟีนิลอะลานีน" ช่วยให้คุณอิ่มได้?

"ฟีนิลอะลานีน" ช่วยให้คุณอิ่มได้?

ฟีนิลอะลานีน
                ฟีนิลอะลานี้น (Phenylalanine) เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็น ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร แหล่งของอาหารที่มีฟีนิลอะลานีน คือ กล้วย ข้าวแดง อะโวคาโด ไข่ ปลา และถั่ว
 
 

               ฟีนิลอะลานีนมี 2 ชนิดคือ แอล-ฟีนิลอะลานีน (L-phenylalanine) และดี-ฟีนิลอะลานีน (D-pherylalanine) ซึ่งให้ผลที่ไม่เหมือนกัน พบว่าแอล-ฟีนิลอะลานีน จะให้ผลทำให้เกิดความอิ่มดีกว่า ดี-ฟีนิลอะลานีน
 
               ปกติหากเรารับประทานสักพักแล้วจะเริ่มอิ่ม เนื่องจากอาหารประเภทโปรตีนที่ย่อยจากกระเพาะอาหารได้กลายเป็นกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน เมื่อกรดอะมิในฟีนิลอะลานีนเดินทางไปถึงลำไส้เล็กจะกระตุ้นลำไส้เล็กให้ปลดปล่อยโคเลซีสโตไคนิน (Cholecystokinin: CCK) ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมความอิ่มในสมองส่วนไฮโปทาลามัสให้รู้สึกอิ่มและไม่อยากรับประทานอาหาร ผลลัพธ์ก็คือรับประทานอาหารได้ลดลงและน้ำหนักลดลง จึงมีพ่อค้าหัวใสสกัดฟีนิลอะลานีนมาขายเพื่อให้เกิดความอิ่มไม่อยากอาหารก็จะไม่อ้วน
               มีการทดลองกับคนปกติ 10 คนโดยให้รับประทานแอล-ฟีนิลอะลานีน 10 กรัมก่อนอาหาร 20 นาที วัดผลเปรียบเทียบกับกลุ่มที่รับประทาน ดี-ฟีนิลอะลานีน และกลุ่มที่รับประทานยาหลอก พบว่ากลุ่มที่รับประทาน แอล-ฟินิลอะลานีนให้ผลในการเพิ่มโคเลซีโทคินนินมากที่สุดจาก 1.10*** 0.12 pmo/L เพิ่มขึ้นเป็น 5.49 + 0.83 pmol/L ในขณะที่กลุ่มที่รับประทานดี-ฟีนิลอะลานีนและกลุ่มที่รับประทานยาหลอกค่าไม่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้ผู้ที่เข้าร่วม ทดลองที่รับประทานแอล-ฟีนิลอะลานีนรับประทานอาหารได้น้อยที่สุดใดยวัด ปริมาณแคลอรีจากอาหารที่รับประทานได้ต่ำที่สุดคือ 1,089 + 86 กิโลแคลอรี ในขณะที่เทียบกับกลุ่มที่รับประทานดี-ฟีนิลอะลานีนมีค่า 1,492 + 126 กิโลแคลอรี และกลุ่มที่รับประทานยาหลอกมีค่า 1,587 + 174 กิโลแคลอรี

               ข้อควรระวัง
               ผู้ป่วยโรคฟีนิลคีโตนยูเรียไม่ควรรับประทานฟีนิลอะลานิน

 
credit ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ซีลีเนียม

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.