กลูโคซามีน ประโยชน์ คืออะไร

กลูโคซามีน ประโยชน์ คืออะไร

กลูโคซามีน ประโยชน์ คืออะไร

               โรคข้อเสื่อมเป็นปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากโรคนี้เกิดจากร่างกายผลิตของเหลวหล่อเลี้ยงข้อต่อไม่เพียงพอ จึงทำให้กระดูกอ่อนที่หุ้มข้อต่อเสียดสีกันเวลาเคลื่อนไหว กระดูกอ่อนก็สึกไป เมื่อกระดูกแข็งเสียดสีกัน ก็ทำให้เกิดอาการเจ็บโดยเฉพาะเมื่อต้องงอเข่า เดินขึ้นบันได หรือนั่งพับเพียบ การมีน้ำหนักตัวที่มากก็จะยิ่งทำให้เกิดแรงกดลงข้อมาก อายุที่เพิ่มขึ้นทำให้กระดูกอ่อนที่หุ้มข้อลดน้อยลงด้วย และการเคลื่อนไหวที่ทำลายข้อ เช่น นั่งยอง กระโดด คนกลุ่มนี้จึงทรมานกับโรคข้อเสื่อม
               เนื่องจากโรคข้อเสื่อมยังเป็นโรคที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถลดการเกิดโรคได้โดยการลดน้ำหนักและรับประทานยาเพื่อให้ร่างกายผลิตของเหลวหล่อเลี้ยงข้อ ยานี้คือกลูโคซามีน (Glucosamine) เป็นยาที่สกัดมาจากเปลือกของกุ้งหรือปู โดยการนำเชื้อรามาย่อยเปลือกกุ้งหรือปูซึ่งมีสารประเภทไคตินให้ได้เป็นน้ำตาลกลูโคซามีน ซึ่งน้ำตาลกลูโคซามีนเป็นสารตั้งต้นที่จะทำให้ร่างกายสร้างของเหลวเลี้ยงไขข้อและกระดูกอ่อนที่อยู่บนส่วนปลายของกระดูก น้ำตาลกลูโคซามีนเป็นสารที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น
                
ประสิทธิภาพการรักษาโรคข้อของกลูโคซามีน กลูโคชามีนมีผลดีต่อการรักษา เช่น ประเทศแถบยุโรปและไทยจัดกลูโคซามีนเป็นยา มีการทดสอบทางคลินิกกับคนไข้ 100 รายใช้เวลาทดสอบนาน 3 ปี พบว่ากลูโคซามีนทำให้อาการปวดข้อดีขึ้น การทดลองในประชากรตัวอย่างพบว่ากลูโคซามีนให้ผลรักษาที่ดีในการลดอาการเจ็บ และสมาคม วิจัยโรคอักเสบนานาชาติ (Osteoarthritis Research Society International:OARSI) รับรองความปลอดภัยของกลูโคซามีนและแนะนำให้ใช้ในการรักษาโรคข้อเข่า ข้อสะโพกอักเสบ"  

credit ดร.เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์

 

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.