โรคที่ต้องระวังในภาวะน้ำท่วม

โรคที่ต้องระวังในภาวะน้ำท่วม

โรคที่ต้องระวังในภาวะน้ำท่วม

ในภาวะน้ำท่วมอาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นอาทิ
  • โรคติดต่อเนื่องจากน้ำไม่สะอาด ได้แก่ ไทฟอยด์ อหิวาต์โรคฉี่หนู และไวรัสตับอักเสบ เอ
  • โรคติดต่อเนื่องจากมีแมลงเป็นพาหะ ได้แก่ ไข้มาลาเรียไข้เลือดออก
  • อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ เช่น การจมน้ำ
 
โรคติดต่อเนื่องจากน้ำไม่สะอาด Water-borne diseases ภาวะน้ำท่วม จะสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ยิ่งถ้าเกิดขึ้นในชุมชนใหญ่ หรือขาดแคลนน้ำสะอาด เนื่องจากน้ำดื่มที่ไม่สะอาดและติดเชื้อ น้ำที่ไม่สะอาดอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบ แผลติดเชื้อ ตาอักเสบ หรือการติดเชื้อทางเดินอาหาร
 

เชื้อโรคที่สามารถติดต่อทางน้ำ ได้แก่
1. เชื้อไวรัส เช่น เชื้อไวรัสตับอักเสบ A หรือเชื้อโปลิโอ
2. เชื้อแบคทีเรีย เช่น เชื้ออหิวาต์ ไทฟอยด์ เชื้อ Coliform ที่ทำให้มีอาการท้องเสีย
3. เชื้อโปรโตซัว เช่น cryptosporidiosum, amebae, giardia
 
          ส่วนใหญ่แล้วการติดต่อเชื้อโรคจะมาจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด แต่มีบางโรคที่สามารถระบาดได้มาก โดยการติดต่อทางการสัมผัส ทางผิวหนัง เช่น โรคฉี่หนู leptospirosis ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่สามารถติดต่อผ่านทางผิวหนังหรือเนื้อเยื่อของร่างกาย ที่สัมผัส กับน้ำที่ปนเปื้อนจากนี่หนูหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อแบบที่ เคยมีการระบาดในประเทศไทยในปี 2000
 

Leptospirosis หรือโรคฉี่หนู
          เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อชื่อ leptospira หากติดเชื้อ คนไข้ จะมีอาการไข้สูง ปวดหัวมาก ปวดเมื่อยตามตัว ถ้าเป็นรุนแรงอาจจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ตับวาย ไตวาย หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้ หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน หรือผู้ที่ได้รับเชื้ออาจจะมีอาการหลังได้รับเชื้อ 2 - 4 วันก็ได้ อาการที่เริ่มต้นอาจจะมีไข้เฉียบพลัน ระยะแรกจะมีไข้ หนาวสั่น ปวดหัว ปวดตามตัว คลื่นไส้ และท้องเสีย อาการอาจจะดีขึ้นได้เอง และจะ กลับมามีอาการอีกรอบและรุนแรงขึ้น หากไม่ได้รักษา
 
         อาการอาจจะมีได้ตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงเป็นเดือน บางคนอาจ จะหายได้เอง แต่ใช้เวลาเป็นเดือน แต่ถ้ามีอาการรุนแรงอาจถึงตาย สำหรับการรักษา ก็ให้ยาแก้อักเสบ เช่น Doxycycline หรือ penicillin ฉีดเข้าเส้นเลือด ดังนั้น ถ้ามีไข้ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษา
 

ไวรัสตับอักเสบ A
          เป็นโรคที่มีอาการอักเสบของตับ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับ อักเสบ A จากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน ระยะฟักตัวประมาณ 15-45 วัน ก่อนจะมีอาการ โดยมากอาการจะเริ่มต้นจากการปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ไข้ต่ำๆ อุจจาระสีซีด และปัสสาวะสีเข้ม มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ดีซ่าน
 
          แพทย์จะทำการตรวจเลือดเพื่อยืนยันการติดเชื้อ และให้การรักษาโดยการพัก ให้น้ำเกลือ หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และอาหารมัน การพักฟื้นอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน สำหรับไวรัสตับอักเสบ A สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
 

การป้องกันโรคติดเชื้อที่มาจากน้ำ
             ส่วนใหญ่แล้วโรคกลุ่มนี้จะมาจากการปนเปื้อนของอาหาร และน้ำ ดังนั้นการป้องกันคือ พยายามดื่มน้ำที่สะอาด และต้อง พยายามดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ ใช้น้ำที่ต้มสุก หรือผ่านคลอรีน ถ้ามีอาการท้องเสียขาดน้ำ ควรดื่มน้ำเกลือแร่เสริม และถ้ามีอาการไข้ หรืออาการผิดปกติควรพบแพทย์ และสามารถใช้ ยาลดไข้เพื่อบรรเทาอาการได้ อีกทั้งควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำสะอาด และควรทำความสะอาดอาหาร และปรุงอาหารให้สุก ทุกครั้ง
 

โรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากแมลงเป็นพาหะ Vector-borne diseases
           ภาวะน้ำท่วมจะทำให้แมลงที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น เช่น ยุงลาย ทำให้เสี่ยงต่อการระบาดของไข้เลือดออก หรือในป่ามียุงกันป่อง ที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรีย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังจากการเกิดน้ำท่วมประมาณ 6 สัปดาห์
 

โรคอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภาวะน้ำท่วม
  • เรื่องของอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการจมน้ำหรืออุบัติเหตุจากการบาดเจ็บอื่นๆ ถ้ามีบาดแผล อย่าลืมฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและรับยาแก้อักเสบเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  • ภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำผิดปกติ hypothermia มักจะ พบในเด็กเล็ก ถ้าติดอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆ จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจมากขึ้น
credit Dr. Carebear

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.