ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

              ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ คือ ภาวะที่ ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายสูงผิดปกติซึ่งเกิดจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ผิด ปกติไทรอยด์ฮอร์โมนจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ที่เราเรียกกันว่า metabolism ถ้าระดับฮอร์โมนนี้สูงเกินไป การเผาผลาญและการทำงานในระบบก็จะสูงขึ้นผิดปกติ จึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ดังนี้ หงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก รวมทั้งที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้าด้วย รู้สึกร้อนง่าย น้ำหนักลดถึงแม้ว่าจะกินได้ตามปกติ ผมแตกปลาย คอพอก ต่อมไทรอยต์โต ประจำเดือนผิดปกติ การขับถ่ายผิดปกติ ตาโปน และผิวหนังบางผิดปกติ
สำหรับสาเหตุนั้น ก็ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามีการสร้าง ภูมิคุ้มกันของร่างกายไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยต์ทำงานมากผิดปกติ หรือที่เรียกว่า Graves’ disease และโรคนี้ก็มีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นในผู้หญิงที่อายุน้อย และอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นในคนที่มีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ ซึ่งก้อนนี้จะสร้างฮอร์โมนขึ้นมามากผิดปกติ
 
การวินิจฉัย
         ถ้าเป็นในเรื่องของการวินิจฉัย จากอาการข้างต้น เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกายก็จะพบชีพจรที่เต้นเร็วผิดปกติ และพบการสั่นของปลายมือและอาจจะพบว่ามีก้อนที่คอหรือลักษณะตาโปนให้เห็นด้วย จากนั้นจะทำการตรวจเลือดเพื่อยืนยันการวินิจฉัย โดยการตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ได้แก่ Thyroxine T4, triodothyronine (T3) และ thyroid -stimulating hormone (TSH) ซึ่งการตรวจที่พบก็คือระดับ T3 และ T4 จะสูงผิดปกติ และระดับ TSH จะต่ำผิดปกติ
หากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลให้มีความผิดปกติของหัวใจ ภาวะกระดูกพรุนและอาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินของไทรอยด์ ซึ่งพบได้น้อยแต่ก็อาจถึงชีวิตได้
 
การรักษา
          ล่าสุด...ยังไม่มียาที่จะไปยับยั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ แต่เป้าหมายของการรักษา คือ การควบคุมระดับฮอร์โมนไทรอยด์ให้อยู่ในระดับปกติ ร่วมกับการควบคุมอาการที่เกี่ยวข้อง
     1. การรักษาด้วยยา Anti thyroid เป็นยาที่จะป้องกันไม่ให้มีการสร้างฮอร์โมนมากเกินไป โดยทั่วไปต้องกินยากันเป็นปี เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมนเมื่อหยุดยาแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นได้เหมือนเดิม
     2. การให้ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจ กลุ่ม beta blocker เพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ลดอาการใจสั่น มือสั่น จะเป็นยากลุ่ม beta blocker เช่น Propanolol atenolol เป็นต้น
     3. การกลืนแร่ไอโอดีน Radioactive iodine เนื่องจากต่อมไทรอยต์จะอาศัยไอโอดีนในการสร้างฮอร์โมน เมื่อร่างกายกลืนแร่ไอโอดีน จะเข้าไปที่ต่อมไทรอยด์ และทำลายเนื้อเยื่อของไทรอยด์แต่อาจมีผลข้างเคียงและอาจจะต้องกินฮอร์โมนไทรอยต์ทดแทน4. การผ่าตัด หากไม่สามารถทนต่อการกินยา และไม่ต้องการกลืนแร่ไอโอดีน อาจจะมาจบท้ายด้วยการผ่าตัด
การรักษาทั้งหมด ควรได้รับคำแนะนำและการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไทรอยด์ โดยจะต้องรักษา รับยา และตรวจเลือดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากมีอาการไม่น่าไว้วางใจ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเลือดดู


Dr. Carebear
 

COPYRIGHT©2019 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.