​กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

​กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

​กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

          จริงๆ แลัวกระดูกทับเส้นอาจเป็นค่าพูดที่ไม่ถูกต้องนักเพราะลักษณะอาการของโรคนี้คือช่องของไขสันหลังแคบกระดูกสันหลังไปกดไขสันหลังและส่วนใหญ่จะพบที่กระดูกสันหลังระดับคอและระดับเอว การกดทับเช่นนี้ส่งผลให้มีอาการปวด หรือชาบริเวณหลังแขนและขา แต่บางคนอาจมีอาการอ่อนแรงที่แขนหรือขาหรือระบบขับถ่ายทั้งหนักทั้งเบาผิดปกติโคกระดูกสันหลังทับเส้น (Spinal stenosis) สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมสภาพตามอายุของกระดูกสันหลังและจะเกิดขึ้นเมื่ออายุของคุณไต่ระดับเกินห้าสิบปี ไม่อยากจะบอกเลยครับว่ายามเมื่อเข้าสู่วัยชราอะไร...อะไร..ในร่างกายมนก็เสื่อมโทรมไปหมดล่ะครับแต่สำหรับบางคนอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูก หรือเกิดขึ้นจากการหนาตัวของเส้นเอ็นที่ยึดกระดูกสันหลังก็ได้ แต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเกิดขึ้นจากโรคอื่นๆก็ได้เช่นการเกิดเนี้องอกที่ไขสันหลัง

คนที่มีภาวะที่ระดับคอจะมีอาการตามนี้
         1 มีอาการชาหรือกลามเนือแขนออนแรงเวลาที่ยกของหรอถือของโอกาสที่ของจะตกหล่นมีมากกว่าปกติรวมถึงอาจมีอาการชาที่ขาได้ช่นกันในายที่เป็นนรงทำให้เสี่ยงต่อการหกลัมด้วย
         2 ปวดคอหรือหัวไหล่แต่จะพบต่อเมือมีการกดทับเส้นประสาทหรือบางคนอาจไม่มีอาการปวดและบางคนอาจปวดเพราะมีสาเหตุ
         3 ไม่สามารถกสั้นปัสสาวะและอจจาระได้กรณีนี้จะเกิดในรายที่มีอาการกดทับแบบรุนแรงที่กระดูกสันหลังระดับคอ
       สำหรับคนที่มีภาวะ Spinal Steno sis ที่ระดับเอวจะมีอาการปวดและเกร็งที่ขาเมือยืนหรือเดินเป็นเวลานานและอาการจะเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการก้มไปข้างหน้ในท่ายืนและนอน
       ส่วนเรืองการรักษาจะขึ้นอยู่กับระดับของความรุนแรงถ้าอาการไม่หนักก็จะใช้ยาลดอาการปวดควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นและความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเพิ่มความสมดุลของร่ำงกายและถ้ามีอาการปวดในจุดที่ชัดเจนและรุนแรงก็อาจฉีดยาลดการอักเสบพวกสเตอรอยด์เข้าไปได้ แต่การฉีดยาจะไม่ทำกันบ่อยเ พราะจะมผลข้างเคียงตามมา หากการรักษาข้างตันนี้ไม่ได้ผลและไม่สามารถคุมอาการได้หรืออาการรุนแรงมากจนไม่สามารถเดินหรือทำงานได้ ก็จำเป็นต้องผ่าตัด เรียกว่า laminectomy โดยมีเป้าหมายในการรักษาก็เพื่อลดการกดทับไขสันหลังและเส้นประสาท ซื้งเป็นการตัดบางส่วนของกระดูกสันหลังออกเพื่อช่วยลดการกดทับ หรือในบางรายอาจใช้วิธียืดกระดูกสันหลังหลายๆชิ้นไว้ด้วยกันเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกสันหลัง และเป็นรื่องน้ำยินดี ที่วิวัฒนาการลำสุดคือการผ่าตัดส่องกล้องหรือที่รียกว่า minimally invasive surgery เข้ามามีบทบาทรรักษามากขึ้นและจะร่วมกับการใช้ navigator ซึ่งจะ system ให้ความแม่นยำในการผ่าตัดมากขึ้น แถมแผลก็มีขนาดเล็กและใช้เวลาพักฟื้นน้อยลงทางที่ดีแคนที่มีอายุเกิน 50ปี ถ้ามีอาการปวดชาหรือเกร็งที่คอหลังเขนและขา อย่าปล่อยทิ้งไว้ควรไปเลยครับ..ไปพบแพทย์


credit Dr. Carebear

 

COPYRIGHT©2019 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.