ประโยชน์ และ สรรพคุณของโกฐจุฬาลำพา

ประโยชน์ และ สรรพคุณของโกฐจุฬาลำพา

ประโยชน์ และ สรรพคุณของโกฐจุฬาลำพา

        โกฐจุฬาลำพาเป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 1.5 เมตร รากมีกลิ่นหอม เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปใบหอก ขอบหยักเว้า ลึกเป็นพู ดอกช่อแยกแขนง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจุกกลมขนาดเล็ก ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง มีชั้นใบประดับ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน แห้งไม่แตกเมล็ด รูปขอบขนานหรือรูปไข่ ผิวเกลี้ยง

        ใบและช่อดอกแห้งของโกฐจุฬาลำพาใช้แก้ไข้ที่มีผื่น เช่น หัด สุกใส และแก้ไอ
      

COPYRIGHT©2021 SIAMPILL ALL RIGHTS RESERVED.